Supervision

Supervision

Supervision understøtter den faglige og personlige udvikling på din arbejdsplads.

 

”Supervision giver ny indsigt og bevidsthed om sammenhænge og derved nye måder at handle på.”

 

 

 

Jeg tilbyder faglig og personlig supervision. Enhver supervision tager udgangspunkt i den enkeltes egen oplevelse af en faglig problemstilling, en succes eller et dilemma. Situationer, der opfattes som problematiske eller fastlåste, ses fra nye vinkler. Derigennem opstår muligheder for forandring i det daglige arbejde.

 

Supervision handler først og fremmest om at få tid til fordybelse og at undersøge, hvordan en problemstilling egentlig hænger sammen. Supervision udvider dine handlemuligheder ved den bevidstgørelse, der sker i supervisionen. Supervisionen giver dig løsninger og mulighed for at ændre dine strategier i det fremtidige arbejde.

 

Supervision gives til alle, der arbejder professionelt med mennesker. Supervision kan foregå individuelt og/eller i grupper.

 

Hvis du vil læse om min tilgang og metode, kan du læse mere her

 

 

 

Copyright © KirstenElmer.dk