Hvad er NLP

Hvad er NLP

 

- Neuro Lingvistisk Programmering (Psykologi)

Vi kalder ofte vores samfund for, et ”informationssamfund”. Det er blandt andet, et udtryk for, at mange lever af at beskæftige sig med behandling og formidling af information. Det betyder samtidig, at der stilles større og større krav til vore evner til at formidle og kommunikere. I stigende grad interesserer flere og flere mennesker sig også for at udvikle deres evner på dette område.

 

Programmering eller Psykologi som man også kan kalde det (psykologi opfattes mere positivt, prøv selv at fornemme forskellen på ordene).

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering. Det er en psykologi, hvor vi beskæftiger os med sammenhængen mellem tanker (neurologi) og sprog (lingvistik). Hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, men også om hvordan vi kan påvirke vores egne og andres tankemønstre i en positiv retning ved at være bevidst om vores ordvalg.

 

NLP er en moderne psykologi, der svarer godt til det moderne samfund, hvor kravene til os mennesker konstant forandres og øges.

 

NLP omfatter desuden en lang række tekniker til at ændre tanker i en mere positiv og ressourcefyldt retning. NLP er derfor velegnet til at få nye synsvinkler på tingene.

 

NLPs historie og grundlag.

NLP er skabt i midten af 1970`erne gennem at studere mennesker, som på deres egen måde var excellente. Studier af mennesker som opnåede fremragende resultater inden for blandt andet kommunikation og terapi. Blandt andet har Walt Disney været inspirationskilde til en teknik, som benyttes i forhold til nye film - idéer, som skulle planlæges realistisk og med kritisk sans men uden at glemme drømmene bag. I NLP termer kendt som Walt Disney strategi, og andre kender den under navnet Fremtidsværkstedet.

 

NLP er altså en psykologi, som i sin filosofi bygger på idéen om, at mennesket fra naturens hånd er excellent, og hvor vi, sammen og hver for sig, kan realisere hele vort potentiale. NLP er meget velegnet til at frigøre de nødvendige ressourcer.

 

NLP indeholder en lang række teknikker inden for kommunikation, forhandling, målsætning og personligt forandringsarbejde. Hver for sig har de bevist deres evne til at assistere mennesker til at skabe den fremtid, de ønsker.

 

Kommunikation.

Kommunikation omfatter det, som foregår mellem os, men det handler også om det, der foregår inden i os. Det er meget naturligt at beskæftige sig med både den eksterne (det vi faktisk siger) og sin egen interne(indre) dialog. NLP beskæftiger sig naturligt med begge dele.

 

NLP handler om det, vi alle sammen går rundt og gør – hele tiden. NLP beskriver, hvordan vi kommunikerer med hinanden og den sammenhæng, der er mellem vores følelser, tanker, vores kropssprog og adfærd. NLP handler også om vores indre kommunikation i form af de indre billeder, lyde, kropsfornemmelser og selvsnak, som hele tiden foregår inden i os.

 

Forandring af vores handlinger - ved positiv psykologi.

NLP hviler på et grundlag om, at vi hver for sig er ansvarlige for det, som sker i vort liv, og at vi gennem at forandre os selv forander vores tanker, følelser og handlinger. Det er faktisk muligt at ændre sine tanker og indgroede overbevisninger om, for eksempel ”hvad jeg er værd”.

 

Overbevisninger bygger på gamle erfaringer, hvor vi, baseret på gamle beslutninger i særlige situationer, gang på gang har bekræftet os selv i rigtigheden af en eller flere bestemte opfattelser om os selv. Det betyder ikke nødvendigvis, at de gamle opfattelser (overbevisninger) ikke er rigtige og sande. Måske var de rigtige på et tidspunkt i livet, men er de også rigtige nu? Du kan ændre dine tanker – din oplevelse af – hvad der er muligt. Det gøres ved at finde en positiv mening i det, der er sagt eller sket, og derved kan du tænke på de gamle oplevelser på en ny og positiv måde.

 

Respekt for andre.

I NLP lærer vi at respektere andre, som de er. Det gøres i erkendelsen af, at netop deres forskellighed betyder, at andre mennesker rummer ressourcer og erfaringer, som vi kan lære noget af.

 

NLP lærer os at gå på opdagelse og finde ud af, at der, altid er mere at lære, her i livet. Teknikkerne i NLP har bevist deres evne til at assistere mennesker til at forandre det, som de tror om sig selv, og som begrænser dem i at kreere det liv, som de inderst inde gerne vil have.

 

NLP kan bruges effektivt overalt, hvor der er brug for et godt samarbejde, service og kommunikation. Samtidig med at respekten for sig selv og andre bevares.

 

Mange vælger at anvende NLP til at opnå en endnu større personlig udvikling eller som et terapeutisk redskab til styring af de uomgængelige forandringsprocesser. Til at formulere og opfylde målsætninger. NLP er særdeles velegnet til udvikling af strategier og målsætning for individer og organisationer.

 

Opsamling

NLP er et grundigt gennemtænkt og afprøvet system, som beskriver den måde, vi mennesker fungerer på. NLP indeholder redskaber til at kunne ”bygge de nødvendige broer” mellem mennesker.

 

NLP handler også om, hvordan vi mennesker hver især har vores egen indre model af omverden, og de muligheder den byder på. En model, der indeholder tanker, der styrker os og giver os energi, såvel som begrænsende tanker (støttende og begrænsende overbevisninger).

 

NLP indeholder en lang række af tekniker, der kan assistere os med at udvide denne indre model, således vi er i stand til at ændre de begrænsende overbevisninger og derigennem få endnu flere valgmuligheder i vores liv.

 

Copyright © KirstenElmer.dk